Miljö & Etik

Code of Conduct

 

Arlövs Reklams verksamhet och ska kännetecknas av kvalitet, hållbarhet, hänsyn och respekt. Av den anledningen ställer vi ett antal grundläggande krav vår egen verksamhet, leverantörer och andra samarbetspartners. Vi samlar allt detta under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility).

Vårt mål är att förse våra kunder med produkter som är genomgående säkra att använda, socialt kompatibla och miljömässigt hållbara. Det är vår skyldighet gentemot dagens konsumenter och för kommande generationer.

Genom vårt medlemskap i Fronta är vi en del av Frontas CSR som reglerar stora delar av vårt produktsortiment utifrån miljö, etik, kemikalier, socialt ansvar, transporter mm i produktionsländer. Tillsammans med Frontas leverantörer arbetar vi för att både produktion och transporter ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt.

REPA
REACH
el-kresten
fiartrade
copyswede
ILO
orange-divider
Tabell över de olika miljöcertifieringarna som finns på marknaden

 

Det finns ett stort antal certifieringar på marknaden. Det handlar ofta om miljö men man även vara rättvisemärkningar mm. Vad betyder de olika certifieringarna? Denna tabell presenterar certifieringarna på ett överskådligt sätt-